نام: photo_2018-02-09_17-03-39.jpg نمایش: 53 اندازه: 107.6 کیلو بایت
ژله تزریقی با سوزن معمولی گلبرگ ها هم با چرخوندن سوزن تو ژله مدل دادم.برای گل ها از خامه رقیق شده با آب لبو و ازعفران و پودر کاکائو استفاده کردم.
تازگی هم تو تلگرام کانال زدم اینم لینکش
@keikwashirinikhanegi