دوستان کمککک
قرابیه درست کردم با هیجان وقتی رفت فر 5 دقیقه اولش چنان پف کرد نگووو من 10 دقیقه گذاشتم با دمای 120 درجه بپزه حالا که دراوردم مثل کتلت چسبیده کاغذ روغنی جدا نمیشه چیکار کنم بدجور خشک شدن درحالی که دست ادمو میسوزونه چیکار کنم؟؟؟ کاغذ روغنی جدانمیشه