تزیین جام شربت برای یخچال عروس
ابتدا جام ها را در شکلاتی که به روش بن ماری اب کردم فرو کرده و همون موقع در ظرف حاوی ترافل رنگی فرو داده و گذاشتم تا خشک بشه .
تجربه :بهتره که جام ها را به صورت برعکس بزارید تا خشک بشه .
بعد داخلش شیر و شربت ریختم واسه تزیین یخچال
نام: IMG_20160513_200152.jpg نمایش: 137 اندازه: 100.6 کیلو بایتنام: IMG_20160514_172759.jpg نمایش: 1220 اندازه: 100.7 کیلو بایت