بورانی بادمجان: بادمجان کبابی کوبیده شده + سیر تفت داده شده + نمک و فلفل + ماست
بورانی لبو : لبو ی پخته شده + وانیل (چون خود لبو شیرین بود ، شکر اضافه نکردم) + ماست
بورانی هویج: اول هویج رنده شده رو با کمی آب پختم بعد اجازه دادم تا آبش کاملا کشیده بشه و تفت بخوره. یه قاشق شکر و کمی وانیل اضافه کردم. + ماست
بورانی اسفناج: اسفناج رو با کمی آب پختم، (بطوریکه تقریبا هیچ آبی نداشت)چون می خواستم یکدست بشه با یه مقدار ماست ریختمش توی مخلوط کن . بعد نمک و فلفل بهش اضافه کردم و مقداری دیگر ماست