چرا عکس غذاهام نیس
همه قسمت سر زدم
همشون با دستور بود و لینک
یعنی چی
واقعا دلخورم
کی باید رسیدگی کنه
کلا غذاهام توی تاریخ ۹۶/۳/۱۱ پاک شدن
دلیلش چیه؟؟؟
لطفا یکی پاسخگو باشه

- - - Updated - - -

چرا عکس غذاهام نیس
همه قسمت سر زدم
همشون با دستور بود و لینک
یعنی چی
واقعا دلخورم
کی باید رسیدگی کنه
کلا غذاهام توی تاریخ ۹۶/۳/۱۱ پاک شدن
دلیلش چیه؟؟؟
لطفا یکی پاسخگو باشه