سلام
مامي سايتي های عزیز، گروه تلگرام مامي سايت، براي ارتباط نزديكتر كاربران و مدیران و اهداف مهمتری که در جهت پویایی سایت خواهد بود و به زودی اعلام خواهد شد، ايجاد گردید.

به دليل محدوديت در تعداد كاربران در گروه های تلگرام، لطفا در صورت تمايل سريعتر براي عضويت اقدام نمایید.


لينك گروه

https://telegram.me/joinchat/BJ51HkEwtIDEuQqjJDkAOw
لطفاً توجه کنید!
این گروه تنها گروه رسمی و غیررسمی مامی سایت بوده و به جز این گروه، مامی سایت هیچ گروه دیگری در تلگرام ندارد!!!


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ


آدرس کانال تلگرام مامی سایت: http://mamisite.com/forum/rbs_banner.php?id=50&userid=1


آدرس سوپرگروه مامی سایتی ها: https://telegram.me/joinchat/BJ51HkEwtIDEuQqjJDkAOw