گوآوا اسمشرراستش رو بخواهید این نوشیدنی اصلش با چیزهای بد بد هست اما در راستای اینکه من خیلی دلم می خواست بخورم به جای اون چیزها ... با ماءالشعیر خوردمش :دی

آب گوآوا ، ماءاشعیر بدون شکر و بدون طعم ( هر چه تلختر باشه بهتره مثلا مارک باواریا ) ، آبلیموی تازه و یخ خرد شده زیاددد مثل یخ در بهشت باید بشه ...