ساخت انواع نوشیدنی های کافی شاپ درمرکز فروش فایل های حجمی، 118فایل