مربای خیار :

خیار ریز 1کیلو
شکر 1کیلو
آب 3پیمانه
گلاب و هل درسته کمی
آب آهک به مقدار لازم

خیارها را شسته و در آب نمک گذاشته تا نرم شود سپس آنها را میشوییم تا نمکش برود. بعد آنها را چهار ساعت در آب آهک قرار داده و چهار ساعت دیگر در آب سرد قرار می دهیم." چند بار آب آن را عوض می کنیم" خیارها را 10 دقیقه در آب داغ میجوشانیم و 10 دقیقه در آب سرد قرار می دهیم. سپس آنها را در داخل شربتی که چند جوش زده حدود 20 دقیقه می جوشانیم تا قوام بیاید بعد گلاب و هل را اضافه می کنیم.