مرسی از تجربه دوستان
من حبوبات و اول پاک میکنم.بعد 12 ساعت خیس میکنم.خشک میکنم و فریز میکنم .اینجوری همیشه برای پخت آماده س

نام: IMG_5751.jpg نمایش: 413 اندازه: 102.2 کیلو بایت