پوست پرتقال شکری

پوست میوه را با چاقو تیزی گرفته بعد قسمت سفید آنرا جدا کرده با دو انگشت پوست را روی تخته کار باز کرده با نوک چاقو شروع به تراشیدن میکنیم فقط مواظب باشید پوست پاره نشود
بعد قالب فشاری برگ را روی پوست گذاشته 2-3 بار به سمت بالا و پایین حرکت داده پوست به راحتی قالب میخورد
بعد 3-4 بار تلخی آنرا گرفته 1پ شکر با 1پ آب مخلوط شکر که حل شد پوست را اضافه با حرارت ملایم به مدت 45 دقیقه بعد از کمی سردشدن از شیره جدا کرده در شکر میغلتانیم

با تشکر از باران عزیز