خلال پسته های من با پسته های استانمون یزد که اصلا رنگشون سبز نیست
پسته های تازه را از وسط نصف کردم و پوستشونو کنده و بعدم هر نیمه را چهار یا پنج قسمت کردم کار سخت ولی لذت بخشی بود
نام: IMG_20161001_075824_1614312801.jpg نمایش: 63 اندازه: 106.0 کیلو بایت