دوستای خوبم این تاپیک مختص تکنیک ترک هس بخاطر گستردگی و تنوع کار و محبوبیت این تکنیک فکر کردم میتونه یه تاپیک جدا داشته باشه

مدتی منتظر بمونید تا من پستهای مرتبط رو پیدا کنم و به اینجا انتقال بدم
و همچنین جمعبندی خودم رو براتون تایپ کنم

ممنون