اعلام نتايج مسابقه آشپزي *تزئين پيتزا*

نفر اول * الهه * عزيز با كسب 117 راي
نفر دوم m1361 عزيز با كسب 89 راي
نفر سوم nilufari عزيز با كسب 68 راي










عكس شماره1 shiriin عزيز
پیتزا سبیل




عكس شماره 2 m1361 نفر دوم



این هم عکس توضیحی




عكس شماره 3 khatoon khabha عزيز




عكس شماره 4 نبض مامان عزيز




قبل از فر



عكس شماره 5 nilufari عزيز نفر سوم



عکس توضیحی
پیتزا فنجانی .تزیینات با فلفل دلمه رنگی و پنیر پیتزا ورقه ای در دو رنگ سفید و زرد



عكس شماره 6 tayebeh.1991 عزيز




عكس شماره 7 titish khanoom عزيز

قبل از فر



بعد از فر





عكس شماره 8 باران67 عزيز




عكس شماره 9 .افسوس. عزيز








عكس شماره 10 behgol عزيز

مینی پیتزا حروف ( انگلیسی و فارسی )





عكس شماره 11 *الهه* عزيز نفر اول

سنت و مدرنیته :)




عکس توضیحی