اعلام نتايج مسابقه آشپزي *تزئين پيتزا*

نفر اول * الهه * عزيز با كسب 117 راي
نفر دوم m1361 عزيز با كسب 89 راي
نفر سوم nilufari عزيز با كسب 68 راي


عكس شماره1 shiriin عزيز
پیتزا سبیل
عكس شماره 2 m1361 نفر دوماین هم عکس توضیحی
عكس شماره 3 khatoon khabha عزيز
عكس شماره 4 نبض مامان عزيز
قبل از فرعكس شماره 5 nilufari عزيز نفر سومعکس توضیحی
پیتزا فنجانی .تزیینات با فلفل دلمه رنگی و پنیر پیتزا ورقه ای در دو رنگ سفید و زردعكس شماره 6 tayebeh.1991 عزيز
عكس شماره 7 titish khanoom عزيز

قبل از فربعد از فر

عكس شماره 8 باران67 عزيز
عكس شماره 9 .افسوس. عزيز
عكس شماره 10 behgol عزيز

مینی پیتزا حروف ( انگلیسی و فارسی )

عكس شماره 11 *الهه* عزيز نفر اول

سنت و مدرنیته :)
عکس توضیحی