سبزیجات بخار پز شده با دیپ سیر که شامل سس سیر و ادویه و سیر خام خیلی ریز زیزنام: IMG_20160915_232352.jpg نمایش: 413 اندازه: 103.4 کیلو بایت