کتاب لطفا گوسفند نباشید و مثل زرافه باش . مشکلات را شکلات کنید از جمله کتاب های روان شنناسی بودن که شخصا تحت تاثیر قرار گرفتم و نگرشم نسبت به مسائل تغییر کرده...من چن روزی هس که عضو شدم دوستانی هم اینجا ندارم که دعوت کنم اما خواستم که این کتاب ها رو اگه به روانشناسی علاقه داشتین بخونین واقعا خوبن...