نام: 20160113_211638.jpg نمایش: 185 اندازه: 70.5 کیلو بایتنام: 20160113_205408.jpg نمایش: 183 اندازه: 75.5 کیلو بایتسلام نمیدونم چراتلاشهای من ناموفقه نمیشه