دوستان گلم
اگر دنبال رمان تاریخی هستید کتابای فواد فاروقی رو بخونید . بی نظیرن . هم تاریخ یاد می گیریم هم یه داستان عاشقانه واقعی می خونیم . عالین.


رابعه. رامشگر. پانته ا...


به شدت توصیه می کنم.