من همسرم دکتر پوست هستن هم خودم هم ایشون از ضد افتاب لافارر استفاده میکنیم با spf 50 ادرس سایت ضد افتاب برای دیدن قیمتا میتونین چک کنید https://lafarrerr.com/%D9%85%D8%B1%D...AA%D8%A7%D8%A8