اینجا که همش سوال بود لطفا هایلایت کردن مو اموزش بدین