راستی یادم رفت شمایی که دوازده و نیم رو زدین تو نظر سنجی حواستون به سحری و بیدار شدن هم هست