کاربران گرامی از این پس میتوانید از سیستم جدید بازارچه مامی سایت استفاده کنید، این تاپیک بسته شده ولی تا آخر شهریور ماه پستها باقی خواهد بود.

آدرس بازارچه: ( http://mamisite.com/forum/bazar )
معرفی و قوانین بازارچه: ( معرفی و قوانین سیستم " بازارچه " )