سنه خودم 69/5/8
سن شوهرم 59/3/30
سن دخترم 95/9/17
اخرین روز پریودم 13/11/95
میشه جنسه نینیمو بگی عزیزم ناخاستع سه ماه بعد از دخترم باردار شدم چهار هفتمه الان