من هم مشکل شما رو دارم دقیقا ولی قکر میکنم بهترین راه حل اینه که برای ایمنی خود بچه هم که شده فعلا وسایل دکوری رو از دسترسش دور کنین من هم هر چقدر به دخترم میگم جیزه دست نزن ولی باز فایده نداره و هرچی دم دستش باشه میکشه و میریزه پس چاره ای نیست که یه مدت پا روی علایقمون بذاریم و وسایل رو تو ویترین یا جایی که بچه دستش نرسه بذاریم