علت پف نکردن کلوچه ها با دست فرم دادن است. من در مورد دونات و پیراشکی این تجربه را دارم که اگه با دست فرم بدی پف نمی کنه باید لبه ها حتما با قالب بریده بشه. حتی من پیراشکی را قالب زده بودم کنار هم چیده بودم اونایی که به هم چسبیده بود جدا کردم و اون کنارش رو با دست درست کردم، یه طرف پیراشکی پف می کرد یه طرفش نه