باسلام میخام ترکیب رنگ این مدل مو رو میخام بدونم نام: 96_abartazeha_com-656.jpg نمایش: 93 اندازه: 107.4 کیلو بایت نمیخام دکلره باشه فقط ترکیب رنگ میخام بدونم
بنظرم پایین مو ترکیبش اینطوریه از اینترنت پیدا کردم بنظرتون شبیه هم هس؟؟؟راهنمایی کنید نام: photo_2018-02-17_08-28-16.jpg نمایش: 93 اندازه: 106.8 کیلو بایت بژb9+طبیعیn9+کهربایی7.7