نی او کی من
زیاد جالب نبود.
توی اب جوش پودر عصاره مرغ ریختم و وتی نی او کی هام پخت قارچ اضافه کردم.
سعی کردم ارد کمتری بزنم اما با این حال خیلی مزه ارد میداد!؟
نام: MARYAM005.jpg نمایش: 233 اندازه: 27.2 کیلو بایت

نام: MARYAM003.jpg نمایش: 229 اندازه: 25.9 کیلو بایت