پیاز رو به صورت هفت و هشتی برش میدیم داخل آب سرد میزاریم تا از هم باز بشه بعد لبه های پیاز رو رنگ میزنیم