اینم برای پاگشای خواهرم بود برای قلبها یک ژله توت فرنگی و یک شاه توت رو قاطی کردم با 3 لیوان ابجوش ریختم تو قالب 25&35 که سلفون کشیده بوم بهد قالب قلب زدم قسمت سفیدش هم شیر و خامه و ژله الوورا بود بسی خوشمزه شده بودنام: photo_2018-01-09_16-53-27.jpg نمایش: 131 اندازه: 96.7 کیلو بایتنام: photo_2018-01-09_16-53-20.jpg نمایش: 130 اندازه: 98.6 کیلو بایتنام: photo_2018-01-09_16-53-13.jpg نمایش: 130 اندازه: 97.6 کیلو بایتنام: photo_2018-01-09_16-53-38.jpg نمایش: 129 اندازه: 88.8 کیلو بایت