سلام.منم این مشکلو دارم که شماره ی صفحه ای رو میزنم.ولی میاد صفحه اصلی مامی سایت عزیز.و اینکه میخوام جواب کسی رو بفرستم,خطا میده و پیغامی هم که نوشتم پاک میشه..