نظر سنجی 76 امین مسابقه عکاسی مکمل
این مدالها به ( برندگان مسابقات آشپزی و شیرینی پزی ) تعلق خواهد گرفت
تصویر نام / توضیح
نفر اول مسابقه آشپزی
نفر اول مسابقه آشپزی
مسابقات آشپزی و شیرینی پزی مامی سایت

نفر دوم مسابقه آشپزی
نفر دوم مسابقه آشپزی
مسابقات آشپزی و شیرینی پزی مامی سایت

نفر سوم مسابقه آشپزی
نفر سوم مسابقه آشپزی
مسابقات آشپزی و شیرینی پزی مامی سایتاین مدالها به ( برندگان مسابقات عکاسی ) تعلق خواهد گرفت
تصویر نام / توضیح
نفر اول مسابقه عکاسی
نفر اول مسابقه عکاسی
مسابقات عکاسی مامی سایت

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 5
ღ. saba .ღ, nilufari, Donya007, kurosh1, zakizadeh
نفر دوم مسابقه عکاسی
نفر دوم مسابقه عکاسی
مسابقات عکاسی مامی سایت

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 3
Behjat, atoosa92, shadi2014
نفر سوم مسابقه عکاسی
نفر سوم مسابقه عکاسی
مسابقات عکاسی مامی سایت

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 2
atoosa92, Mari Banu


این مدالها به ( برندگان مسابقات عکس کودک ) تعلق خواهد گرفت
تصویر نام / توضیح
نفر اول مسابقه عکس کودک
نفر اول مسابقه عکس کودک
مسابقات عکس کودک مامی سایت

نفر دوم مسابقه عکس کودک
نفر دوم مسابقه عکس کودک
مسابقات عکس کودک مامی سایت

نفر سوم مسابقه عکس کودک
نفر سوم مسابقه عکس کودک
مسابقات عکس کودک مامی سایت

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 13
sohei59, mayam, یاسمین, elmira.t, fatemehtoossi, elhamss58, پرناک, گلاب خاتون, fahim68, zahraazar, هستی ساغر, بهداد, amir mami


این مدالها به ( برندگان مسابقات فرهنگی ) تعلق خواهد گرفت
تصویر نام / توضیح
نفر اول مسابقه فرهنگی
نفر اول مسابقه فرهنگی
مسابقات فرهنگی مامی سایت

هیچ کاربری این مدال را دریافت نکرده است.
نفر دوم مسابقه فرهنگی
نفر دوم مسابقه فرهنگی
مسابقات فرهنگی مامی سایت

هیچ کاربری این مدال را دریافت نکرده است.
نفر سوم مسابقه فرهنگی
نفر سوم مسابقه فرهنگی
مسابقات فرهنگی مامی سایت

هیچ کاربری این مدال را دریافت نکرده است.


محاسبه ي شاخص توده ي بدني

وزن به کيلـو گـرم
قد به سانتي متر

شاخص توده ي بدني
بازه ي وزني مناسب شما