نظر سنجی 76 امین مسابقه عکاسی مکمل

بازگشت >
 

محاسبه ي شاخص توده ي بدني

وزن به کيلـو گـرم
قد به سانتي متر

شاخص توده ي بدني
بازه ي وزني مناسب شما