نظر سنجی 76 امین مسابقه عکاسی مکمل
  • مامی جون نجمه

    نمیتوانم پیدا کنم مطلب نوشته شده ای را توسط مامی جون نجمه

محاسبه ي شاخص توده ي بدني

وزن به کيلـو گـرم
قد به سانتي متر

شاخص توده ي بدني
بازه ي وزني مناسب شما