نظر سنجی 76 امین مسابقه عکاسی مکمل
  • εїз Taraneh εїз

    نمیتوانم پیدا کنم مطلب نوشته شده ای را توسط εїз Taraneh εїз

محاسبه ي شاخص توده ي بدني

وزن به کيلـو گـرم
قد به سانتي متر

شاخص توده ي بدني
بازه ي وزني مناسب شما